ข่าวสังคม » ชมรมอาสาปันสุข จัดกิจกรรมโครงการธนาคารออกซิจน ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชมรมอาสาปันสุข จัดกิจกรรมโครงการธนาคารออกซิจน ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 ตุลาคม 2020
47   0

ชมรมอาสาปันสุข โดยสมาคมกู้ชีพกู้ภัยเทิงการกุศลอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย, กู้ภัยสว่างพะเยา, กู้ภัยสว่างสำเร็จเชียงใหม่, กู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้าเชียงราย, กู้ภัยสว่างนครลำพูน, กู้ภัยมณีดวงแก้วกุศลสงเคราะห์ลำปาง ร่วมกับ สจ.อทิตยาธร วันไชยธนวงศ์ จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงโดยการนำของใช้จำเป็นมอบให้กับผู้ป่วยติดตียง เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและญาติ ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเทิง จำนวน 5 ราย

  1. นางชุมสาย ยุวเวทย์ อายุ 63 ปี อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
  2. นางทอน คำพรม อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
  3. นายจวง เพชรนอก อายุ 94 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
  4. นายทองอินทร์ สุทธิประภา อายุ 82 ปี อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
  5. นายมาคำเหล็ก อายุ 74 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง