ข่าวสังคม » เจรจาหาทางออก เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวะมวล

เจรจาหาทางออก เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวะมวล

1 ตุลาคม 2020
75   0

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ได้เชิญผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวะมวล ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ที่มีการนำมวลชนออกมากดดัน ผู้นำท่องที่/ท้องถิ่น ได้มาเจรจาหาทางออกที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จนได้ข้อยุติให้ฝ่ายที่คัดค้านได้ยื่นขอคัดค้านผ่ายอำเภอเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไปโดยมีมวลชนมาร่วมด้วยประมาณ 50 คนเหตุการณ์เป็นไปด้วยความสงบยุติเวลา 12.30 น. ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป