ข่าวทั่วไป » เปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

1 ตุลาคม 2020
55   0

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในการนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง