ข่าวสังคม » โครงการสูงวัย เราห่วงใย อบอุ่นใจ วัยแห่งความสุข ที่บ้านทรายทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น

โครงการสูงวัย เราห่วงใย อบอุ่นใจ วัยแห่งความสุข ที่บ้านทรายทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น

1 ตุลาคม 2020
51   0

กลุ่มเชียงรายสร้างสรรค์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน เวียงแก่น โครงการสูงวัย เราห่วงใย อบอุ่นใจ วัยแห่งความสุข ที่บ้านทรายทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น กลุ่มเชียงรายสร้างสรรค์ โดยแสงระวี สู้ทุกทิศ ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับมิตซูพันล้าน จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมกับผู้สูงอายุ ชาติพันธุ์ม้ง บ้านทรายทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น โดยการต้อนรับของ ร.ต.อ.ดอน สมควร สจ.เวียงแก่น มอบอาหารกลางวันกับผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน ทั้งนี้มีผู้นำ-เด็กๆร่วมกิจกรรม จากนั้นปลูกต้นไม้ และมอบเมล็ดผัก ประเภทฟักเขียว, ฟักทอง, พริกขี้หนู, มะเขือเทศ, คะน้า ฯลฯ