ข่าวทั่วไป » “แม่โจ้แพร่” จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่เชียงราย “Product Champion League Organic Startup 2020”

“แม่โจ้แพร่” จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่เชียงราย “Product Champion League Organic Startup 2020”

25 กันยายน 2020
175   0

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ เกษตรจังหวัด, สสว., สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, BiZ Club Moc, จังหวัดแพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย ร่วมจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup รวมถึงคณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ให้การต้อนรับ

อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup ด้วย Product Champion กล่าวว่า การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup, ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในวันที่ 25 ก.ย. 63 ที่ จ.เชียงราย ได้แก่ คุณบุลากร ศรีนวน จาก ศรีนวน ฟาร์ม, คุณธนพล วงศ์เขื่อน จาก วิสาหกิจชุมชนแปรรูป สมุนไพรท่าสุด, คุณอัญชนา วงศ์วรรณ จาก ไร่กลิ่นโคลนสาปควาย, คุณนรดา ละมุดตรี จากวิสาหกิจชุมชนฉัตรลดาไบโอเทค, คุณธีรพล ฟ้าคำตัน จาก สวนเกศแก้ว, คุณพรเทพ ไขยมงคล จากวิสาหกิจชุมชน ข้าวอินทรีย์สรรพสิ่ง เชียงราย, คุณจำเรียง อยู่อินทร์ จากโรงงานมักแมง+มัดหมี่, คุณเมวิกา วรรณศักดิ์ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สันทรายน้อย, คุณจันทร์เพ็ญ สายน้ำปราณ จาก Healthy Organic Farm, คุณมาลัย ทองมี จากหจก.โฮมเฮิร์บ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาด และมีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนา และเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป

การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท จัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ย. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่, วันที่ 25 ก.ย. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย, วันที่ 27 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา และ วันที่ 29 ก.ย. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

โดยการประกวดครั้งต่อไป จะมีขึ้นในในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร โทร. 093-289-4491