ข่าวทั่วไป » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564

7 กันยายน 2020
76   0

เปิดแล้ว…มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564
📌 รับสมัครตรง ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ต.ค.2563
-คณะมนุษยศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สำนักวิชาการท่องเที่ยว
-สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สำนักนิติศาสตร์
-สำนักบริการรัฐกิจ
-สำนักวิชาบัญชี
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-สำนักวิชาสังคมศาสตร์
-วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก
📌 ครุศาสตร์ (สายครู) ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ต.ค.2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-776118