เหนือสุดในสยาม » ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ

ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ

1 กันยายน 2020
69   0

เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำพิธีทางศาสนา พร้อมกับหยาดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดโป่งผา หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมียอดถวายผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จำนวน 350,350.50 บาท โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ภาคส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย และประชาชนชาวอำเภอแม่สาย ร่วมในพิธี