ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น

1 กันยายน 2020
64   0

นายวันชัย จงสุทธายามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อครอบครัวและสังคมของ 64 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปีติในพระบารมีอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายในการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่างๆ แทบทั่วทุกภาคของประเทศ