ข่าวเทศบาล » รับมอบทุนสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รับมอบทุนสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1 กันยายน 2020
54   0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 77 ทุน เป็นเงิน 26,000,000 บาทโดยผ่านการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น จากทั่วประเทศ ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่