คอลัมน์ » แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

1 กันยายน 2020
71   0

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และ โครงการ “จิตอาสา เพื่อการพัฒนาความเป็นครูและผู้บริหารมืออาชีพ : เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. โดยมีผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมกิจกรรม ภาคเช้าเป็นกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัย และ ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณธีระ จิรัณธนัฐ ผู้อำนวยการภาคเหนือ ฝ่ายบริหารร้านค้า บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมด้วย พันธมิตรร้านค้าที่ร่วมรายการในแคมเปญ 0% EXTREME IT FAIR ขอเชิญชวนทุกท่านมาช้อปสินค้าผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่ 5 สาขาภาคเหนือ ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก และ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นทั่วประเทศ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ‘ข่วงพญาทุ่งต้อม เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ’ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ สร้างตลาดตอบโจทย์แผนชาติอย่างยั่งยืน เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่วัดทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ ‘ข่วงพญาทุ่งต้อม เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ’ บนหลักการ “บ ว ร บ้าน วัด โรงเรียน (ราชการ)” สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวิถีวัฒนธรรม  ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์แผนชาติ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ชุดภาคีมาร่วมงานทั้งภาครัฐ  เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

บ่ายวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือไปยัง สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัดทุกกระทรวงในจังหวัดเชียงราย ให้เสนอชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้