ข่าวสังคม » มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำท้องถิ่น

มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำท้องถิ่น

1 กันยายน 2020
68   0

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำท้องถิ่น เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน โดยในการนี้ นางพรพิรุณ เต้นเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (หญิง) ที่มีการบริหารงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ทำความดีคอยให้คำปรึกษาและทุกเรื่องในหมู่บ้านของตนเองในฐานะผู้นำท้องถิ่น จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้ทำความดี มีผลงานประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ และ เป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำกล่าวที่ว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน