ข่าวหน้าหนึ่ง » กรมธนารักษ์แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

28 สิงหาคม 2020
89   0

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2563 นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการสูง รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมี นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 1 กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กล่าวรายงาน และมีนายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

นายธำรง ทองตัน กล่าวว่า การมอบสัญญาเช่าในวันนี้เป็นการมอบสัญญาเช่าให้กับราษฎรที่อาศัยและทำกินบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.287 (นิคมแม่ลาว) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดียิ่ง โดย นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย ตัวแทนจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมมอบสัญญาเช่าและร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย

สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรให้แก่ผู้ที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จำนวน 229 สัญญา ณ ศาลาประชุมนิคมแม่ลาว ที่ทำการนิคมแม่ลาว ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย