คอลัมน์ » เล่าเล่นๆ เป็นธรรมทาน

เล่าเล่นๆ เป็นธรรมทาน

27 สิงหาคม 2020
92   0

รับขันธ์

หลายท่านคงเคยได้ยินคนรู้จัก คนใกล้ชิดกล่าวถึงการรับขันธ์หรือการครอบขันครูกันมาแล้วไม่มากก็น้อย หรือบางท่านอาจถูกทักเสียเองว่ามีองค์ให้รับขันธ์เสียองค์ท่านจะได้มาดูแลรักษา หากไม่รับจะถูกกระทำให้เกิดเรื่องร้ายๆได้

องค์ ที่เขากล่าวถึงนั้นหมายถึงมีเทพคุ้มครอง

วันนี้ จะขอพูดถึงเรื่องการรับขันธ์ หรือการรับองค์มาไว้กับตัวกันค่ะ สมัยหนึ่งเมื่อผู้เขียนยังเวียนว่ายอยู่ในสังคม ต้องพบปะกับผู้คนหลายประเภท หลายระดับด้วยทำงานที่ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย มีอยู่บ้างที่จะถูกชักนำไปพบกันคนทรงเจ้าเข้าผี โดยผู้เขียนเองก็เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความเชื่อของใคร เมื่อถูกแนะนำเข้าไปก็ยอมรับพูดคุย และรับฟังอย่างผู้ฟังที่ดี จึงถูกเจ้าที่ทรงร่างทรงทักว่ามีองค์เทพคุ้มครองอยู่ให้รับขันธ์เสีย ผู้เขียนก็ยิ้มให้ไม่ว่าอะไร บ่อยเข้าก็ถูกขู่ถูกปลอบว่าให้รับขันธ์เสียจะได้สบายขึ้น ดูแต่คนนั้นคนนี้ไม่ยอมรับขันธ์ เลยถูกรถชนบ้าง ทำให้เสียทรัพย์ ผู้เขียนก็ยิ้มไม่ว่าอะไร แต่เห็นคนรอบข้างที่พาเข้าไปแนะนำรับขันธ์กันเป็นแถว บ้างก็ด้วยศรัทธา บ้างก็กลัวจะเป็นแบบที่ถูกขู่ เรียกว่าองค์เจ้าแทบจะล้นสำนัก ถามๆได้ความว่าถ้ารับองค์เจ้าสำนักก็จะทำขันธ์ให้ไปตั้งหิ้งบูชาที่บ้าน สนนค่าทำขันธ์ก็ตั้งแต่พันกว่าไปถึงห้าพัน ผู้เขียนมานั่งคิดสะระตะ

อุแม่เจ้า

คนรับองค์เกือบทั้งสำนัก เจ้าสำนักรับไปเต็มๆ

เป็นเงินเท่าไหร่กันนี่

นั่น !

ไม่เท่าไหร่ แต่ถึงวันสำคัญของสำนักมา

เจ้าเข้าทรงกันทั้งสำนัก เพราะเมื่อรับองค์มาแล้วเขาจะอยู่เฉยหรือ การรับขันธ์ มันหมายถึงการยอมรับให้เขามาอยู่ในร่างของตัวเอง มันหมายถึงการยินยอมให้เขาใช้ร่างของตัวเองไปทำอะไรที่เขาจะทำได้ บางคนก็ถึงกับต้องตั้งสำนักทรงให้เจ้าที่รับมาได้แสดงอิทธิฤทธิตามอำเภอใจของเจ้า รับได้ก็มีของกำนัลรับไม่ได้ก็ทำให้เป็นที่อับอายขายหน้าเจ้าของกันไป

เรามาดูกันว่า เจ้าที่มาเข้าทรง คือใครกัน

มีจริงหรือไม่มีจริง

การทรงเจ้า เรามาพูดถึงหลักของความเชื่อ

มีทั้งที่เป็นของจริงและมีทั้งที่เป็นมิจฉาชีพที่ทำหลอกกันขึ้นมาเพื่อตบทรัพย์ และก็มีสำนักที่เจ้าสำนักเป็นพวกเล่นคุณไสย์ที่เป็นทั้งคุณไสย์สายดาร์ก คือไสย์ดำ และสายขาว ไสย์ขาว เรียกมีทั้งกระทำและมีสายแก้การกระทำ แถมยังมีคุณผีและคุณคนอีก

เยอะเนาะ

เอาไว้ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะ