ข่าวทั่วไป » ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

22 สิงหาคม 2020
181   0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พร้อมกันนี้ได้จัด โครงการ “จิตอาสา เพื่อการพัฒนาความเป็นครูและผู้บริหารมืออาชีพ : เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาคเช้าเป็นการสัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 และ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นครูและผู้บริหารมืออาชีพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการพัฒนาความมีจิตอาสา ส่งเสริมการทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA