ข่าวสังคม » ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รุกขยายเครือข่ายคุณธรรม จับมือจังหวัดเชียงราย และ 210 องค์กร จัดสมัชชาคุณธรรมเป็นครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รุกขยายเครือข่ายคุณธรรม จับมือจังหวัดเชียงราย และ 210 องค์กร จัดสมัชชาคุณธรรมเป็นครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย

22 สิงหาคม 2020
89   0

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รุกขยายเครือข่ายคุณธรรม จับมือจังหวัดเชียงราย และ 210 องค์กร จัดสมัชชาคุณธรรมเป็นครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมพลังความร่วมมือ วัฒนธรรม คุณธรรมเพื่อหล่อหลอม สร้าง “คนดี สังคมดี ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ได้กรุณากล่าวสัมโมทนียกถา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย มีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์กว่า 300 คน