ข่าวสังคม » รับเข้ารับรางวัล “ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย”

รับเข้ารับรางวัล “ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย”

17 สิงหาคม 2020
90   0

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้รับเข้ารับรางวัล “ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี