ข่าวสังคม » โครงการแม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการตำบลท่าสุด

โครงการแม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการตำบลท่าสุด

10 สิงหาคม 2020
66   0

นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดงาน “โครงการแม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการตำบลท่าสุด” พร้อมด้วย นางทองพิม โตพิพัฒนมงคล ประธานแม่บ้านตำบลท่าสุด ได้เล็งเห็นความสำคัญใสใจต่อสุขภาพอนามัยในการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการจัดอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีขึ้น ณ เทศบาลตำบลท่าสุด โดยมี คุณหมอ มรรยาท ปากองวัน เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในครั้งนี้ ในนามท่าน สท.ธัญยมัย อินต๊ะศิริ ขอขอบคุณกลุ่มพัฒนาสตรีและทุกๆท่านที่เข้าร่วมอบรม มา ณ ที่นี้