ข่าวสังคม » 5ภารกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

5ภารกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

8 สิงหาคม 2020
141   0

8 สค.2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีภารกิจ5 งานในวันนี้ 1 ประชุมสถานศึกษาคุณธรรม ในวิทยาลัย 2 ออกโครงการfix it center อบต.แม่ยาว 3.ระยะสั้น4สาขากับ ม.ราชภัฏเชียงราย 4 ระยะสั้นกับ กศน.เวียงแก่น 5.ระยะสั้นกับ รร.เวียงแก่นวิทยาคม