ข่าวทั่วไป » ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ

7 สิงหาคม 2020
185   0

ร่วมกับชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มร.ชร. ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี (ฐานะเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วันแห่งแรกของประเทศไทย) พร้อมด้วยแกนนำชมรมทูบีฯ มร.ชร.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิสกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน (อดีตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการ จ.ตรัง จ.สตูล จ.ยะลา) นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) และนายสมเจตน์ เปลื้องนุช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เข้าประเมินผลการดำเนินงานของชมรมทูบีฯ มร.ชร. ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวต้อนรับและในโอกาสนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวให้ขวัญและกำลังแก่แกนนำชมรมทูบีฯ มร.ชร.เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ระดับยอดเพชรปีที่4 ประจำปี 2563 ต่อไป เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2563