ข่าว มฟล. » 👏ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

👏ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

6 กรกฎาคม 2020
261   0

👏 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บังคับการ มณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความยินดี

💅 พร้อมกันนั้นได้รับเมตตาเป็นกรณีพิเศษจาก 👃เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร” วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส มาร่วมให้พรและแสดงความยินดีอีกด้วย ณ ห้องเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง