ข่าวสังคม » แถลงข่าวทอล์คโชว์การกุศลเพื่อคนพิการ หัวข้อ “ให้โอกาสแก่คนพิการเพื่อเป็นพลังสังคม”

แถลงข่าวทอล์คโชว์การกุศลเพื่อคนพิการ หัวข้อ “ให้โอกาสแก่คนพิการเพื่อเป็นพลังสังคม”

2 กรกฎาคม 2020
1117   0

เนื่องด้วยชมรมพัฒนาคนพิการอำเภอแม่ลาว โดยนายหน่อคำ สมสวัสดิ์ เลขานุการ ชมรมพัฒนาคนพิการอำเภอแม่ลาวรักษาการแทน และประธานชมรมพัฒนาคนพิการอำเภอลาว ได้แถลงข่าวกำหนดจัดกิจกรรม ทอล์คโชว์การกุศลเพื่อคนพิการ หัวข้อ “ให้โอกาสแก่คนพิการเพื่อเป็นพลังสังคม” เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมพัฒนาคนพิการอำเภอแม่ลาว โดยพบกับ พ.นพ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และร่วมมอบอุปกรณ์คนพิการ โดยชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัตรราคา 2,000 บาท/6 ท่าน บัตรราคา 1000 บาท/3 ท่าน บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี (ปลอดแอลกอฮอล์) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อเป็นการบริการจัดการ ในเรื่องการประสานสิทธิให้แก่ครอบครัวคนพิการให้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ณ ร้านอาหารภูแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย