ข่าวทั่วไป » พลังบุญทิพยร่วมสร้าง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 155

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 155

30 มิถุนายน 2020
318   0

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 155” กราบสักการะพร้อมถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเป็นการทำบุญมหากุศลให้กับประชาชนคนไทยและประชาชนชาวโลกให้พ้นโรคพ้นภัยภยันตรายทั้งปวง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 – 17 – 18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์อีกด้วย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช