ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ คล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ คล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิถุนายน 2020
888   0

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระชนม์มายุครบ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี เจ้าคุณรัตนมุนี ผศ.ดร. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย