ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดงาน​ “สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

พิธีเปิดงาน​ “สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

21 มิถุนายน 2020
4370   0

ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด “งานสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”
ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
โดยวนิดา ทิพยศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย


▶จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย


▶เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิต การตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ของจังหวัดเชียงราย และกระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการบริโภคอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ

▶สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายจะได้มาตรฐาน อย./GAP/GMP/HACCP/IFOAM /USDA

▶โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 20 ราย
ได้แก่ หจก. จิงเยี้ยนเป่า/บจก.ทรอปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ/, Happy Seasoning Co.,Ltd./สวนเห็ดกรรณิกา/ บจก.จีแอนด์อี ฟู๊ด/ไร่ดวงดาว /วสช.สมุนไพรพญาเม็งราย/วสช.ไร่กลิ่นโคลนสาบควาย/ถั่งเช่า ลานนา/กลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม/ส้มโอเวียงแก่น/Hilltribe Organics Ltd./กาแฟดอยช้าง/สุวิรุฬ ชาไทย/กลุ่มน้ำอ้อยธรรมชาติดอยแสง/วสช.ข้าวอินทรีย์ชาวนาขาเดฟ/วสช.เกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน/ข้าวเหนียวเขี้ยวงู