ข่าวทั่วไป » คณะศรัทธาประชาชนร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงเทวดาอารักษ์พระสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะศรัทธาประชาชนร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงเทวดาอารักษ์พระสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

5 มิถุนายน 2020
6709   0

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำภาคเอกชน อุบาสก อุบาสิกา ทายก ทายิกา เยาวชนและศาสนิกชนร่วมประกอบพิธี เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเลี้ยงเทวดาอารักษ์พระสิงห์ โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดขึ้นภายในพระวิหารแก้ว (หอพระสิงห์) วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ถนนสิงหไคร ตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และนายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งคณะศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เพื่อยังความเป็นสิริมงคล

สำหรับวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณ ด้วยในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” หรือ “พระสิงห์” พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ปัจจุบันวัดพระสิงห์มีสถานภาพเป็นพระอารามหลวงประจำจังหวัดเชียงราย มีเสนาสนะ และพระพุทธรูปในวิหารแก้ว ที่จำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง หน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 66 เซนติเมตร

โดยภายในงานยังได้จัดสถานที่ให้มีความห่างตามหลักสุขอนามัย มีการล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดทั้ง กำหนดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธี

การบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ ได้แก่ การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้ ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มีการให้ทาน ทั้งการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ การถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งการให้ทานแก่สัตว์ การรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็น ศีล 5 หรือศีล 8 การเจริญภาวนา เช่น ทำสมาธิอบรมใจ ปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนต์ ซึ่งการทำบุญหากปฏิบัติได้จะเกิดอนิสงส์แห่งการประกอบคุณงามความดีและเกิดความใสสว่างในจิตใจและความคิด รวมทั้ง ศรัทธาแห่งการทำความดี ละเว้นความชั่ว และการทำจิตใจให้ผ่องใสอีกด้วย