เหนือสุดในสยาม » มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ยากจน ด้อยโอกาส มีความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ยากจน ด้อยโอกาส มีความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

30 พฤษภาคม 2020
805   0

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โป่งงาม ได้ดำเนินการจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ยากจน ด้อยโอกาส มีความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประธานในพิธีมอบถุงยังชีพโดย นายสุรชาติ สะอาดเอี่ยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สาย ผู้แทนนายอำเภอ ในวันนี้จ่ายถุงยังชีพจำนวน 199 ราย ในถุงยังชีพประกอบด้วย

  1. ข้าวสารจ้าวปทุม 1 ถุง 5 กิโลกรัม
  2. น้ำมันพืช 1 ลิตร 2 ขวด
  3. ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง
  4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ห่อ
  5. วุ้นเส้น จำนวน 5 ห่อ
  6. น้ำปลา 1 ขวด
  7. นมจืด 4 กล่อง
  8. นมถั่วเหลือง 6 กล่อง