ข่าวหน้าหนึ่ง » รองผบ. สูงสุดห่วง โรคไวรัสโคโรนา อ.แม่สาย

รองผบ. สูงสุดห่วง โรคไวรัสโคโรนา อ.แม่สาย

30 พฤษภาคม 2020
436   0

นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาล พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า ร่วมต้อนรับ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ในพื้นที่อำเภอแม่สาย และเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านการค้าชายแดนแม่สาย ตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อลดภาวะความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยมี พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอก ยุริส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดี