ข่าวทั่วไป » เปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่บ้านฮ่องอ้อ

เปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่บ้านฮ่องอ้อ

19 พฤษภาคม 2020
1732   0

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย และนายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่บ้านฮ่องอ้อ หมู่ 2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้บริหาร อปท./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สจ./และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างมีส่วนร่วม