ข่าวเทศบาล » สร้างอ่างกักเก็บน้ำ ฝูงบิน 416 เพื่อใช้น้ำในการเกษตร

สร้างอ่างกักเก็บน้ำ ฝูงบิน 416 เพื่อใช้น้ำในการเกษตร

13 พฤษภาคม 2020
1107   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับ ฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยมีนาวาอากาศโทสมชาติ บุญมาวงศ์ ผู้บังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย พร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้นำชุมชนรอบฝูงบิน 416 ดำเนินการขุดลอกหนองสาธารณะ ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ในการรองรับโครงการปลูกผักเพื่อการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประชาชนชุมชนรอบฝูงบิน 416 (ทิศตะวันตก) ประกอบด้วย ชุมชนแม่กรณ์ ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนดอยเขาควาย โดยฝูงบิน 416 ได้อนุเคราะห์พื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ต่อไป