เหนือสุดในสยาม » วัดพระธาตุผาเงา แจกข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

วัดพระธาตุผาเงา แจกข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

7 พฤษภาคม 2020
701   0

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือฯชาวบ้านให้มารับข้าวกล่อง โดยได้ประสานไปทางตำบลที่จะนำไปแจก ในแต่ละวัน จะแจกจำนวนอาหาร 300 กล่อง และน้ำดื่ม 3 ขวดต่อคน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของทุกๆ วัน ได้กำหนดเขตเวลาตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน พ.ศ. 2563

ในวันนี้ สจ.สุวิน เครื่องสีมา ร่วมถวายข้าว 33 กระสอบ และไข่ไก่ 33 แผง เพื่อนำมาบริการแจกทาน ณ วัดป่าถ่อน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีชาวบ้านได้มาร่วมรับข้าวกล่องและน้ำ เป็นจำนวนมาก