ข่าวหน้าหนึ่ง » สาธารณสุขเชียงรายมั่นใจ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาปลอดภัย

สาธารณสุขเชียงรายมั่นใจ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาปลอดภัย

7 พฤษภาคม 2020
360   0

นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า วันที่ 14 เมษายน 2563 จะเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9 ซึ่งเป็นรายสุดท้าย ที่เข้ารักษาอาการจนกลับสู่สภาพปกติมาครบ 14 วัน ตามมาตรการขององค์การอนามัยโลกแล้ว และเมื่อผู้หายป่วยกลับไป ขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า ทางการแพทย์ได้ดูแลรักษาสุขภาพจนหายเป็นปกติตามมาตรฐานทางการแพทย์

แม้คนไข้รายนี้จะมีอาการเพียงเล็กน้อย และไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังจากตรวจทางห้องปฏิบัติการถึง 2 ครั้ง ผลออกมาไม่มีเชื้ออยู่ในตัวแล้ว มั่นใจได้ว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อคนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างแน่นอน โรคนี้เป็นโรคที่รักษาหายได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ขอให้เพื่อนบ้านและสังคมเข้าใจ อย่ารังเกียจ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อต่อผู้ที่หายจากโรคติดเชื้อทางระบบหายใจจากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผ่านกระบวนการมากระทั่งครบกำหนดการสังเกตอาการจนหายเป็นปกติ และขอให้กำลังใจที่สังคมจะร่วมกันดูแลให้เกิดความสงบสุขเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีทั้งความรักและความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันต่อไป