ข่าวสังคม » บริจาคไก่สด​ จำน​วน​ 675 ตัว

บริจาคไก่สด​ จำน​วน​ 675 ตัว

1 พฤษภาคม 2020
7439   0

คุณพิชาภพ พันธ์มณี​ ผู้จัดการ บจก.พาราไดซ์ สกิน จำกัด
หจก. ลา ฟอร์เรท์ จำกัด
ร่วมกันบริจาคไก่สด จำนวน 675 ตัว ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อช่วยประทานความเดือดร้อนในการครองชีพประจำวันของประชาชน ชาวบ้าน
1. บ้านสีขมิ้น 26 ครัวเรือน
2. บ้านร่องธาร 26 ครัวเรือน
3. บ้านท่าสาย 35 ครัวเรือน
4. บ้านแม่ลาว 35 ครัวเรือน
5. บ้านป่าหัด 35 ครัวเรือน
6. บ้านห้วยบง 35 ครัวเรือน
7. บ้านหนองยาง 35 ครัวเรือน
8. บ้านหัวดอย 26 ครัวเรือน
9. บ้านเขื่อนเเก้ว 25 ครัวเรือน
10. บ้านห้วยฮ้อม 35 ครัวเรือน
11. บ้านเวียงคุ้ม 35 ครัวเรือน
12. บ้านหัวดอยสันติ 26 ครัวเรือน
13. บ้านเวียงกลาง 26 ครัวเรือน
▶ จำนวนครัวเรือนที่เข้ามารับแจกทั้งสิ้น 400 ครัวเรือน
ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย