ข่าวสังคม » น้ำใจจากนักธุรกิจ ชั้นนำของเชียงราย ที่ไม่ทอดทิ้งผู้อยู่เบื้องหลัง

น้ำใจจากนักธุรกิจ ชั้นนำของเชียงราย ที่ไม่ทอดทิ้งผู้อยู่เบื้องหลัง

30 เมษายน 2020
6689   0

จากความประสงค์ของ คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ งที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนยากจน และแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19


โดยได้มอบให้ นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย รวบรวมผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ได้จำนวน 6 คน เพื่อนำมามอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยงเหลืออีกจำนวนหนึ่ง


พร้อมกันนั้นยังได้รับความกรุณาเพิ่มเติมอีก จาก
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้อีกจำนวนหนึ่ง
ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน 6 คนได้แก่
1. นางศรีวรรณกันใจ
2. นายพิเชษฐ์ ชัยเนตร
3. นายบุญส่ง ใจมิภักดิ์
4. นางลอม จรรยา
5. นายสุวรรณ เรือนเงิน
6. นางน้ำมนต์ อยู่อินทร์