ข่าวสังคม » 💅 ร้านโสด SING ยังคงมอบน้ำใจอย่างสม่ำเสมอ 🍹ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน

💅 ร้านโสด SING ยังคงมอบน้ำใจอย่างสม่ำเสมอ 🍹ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน

29 เมษายน 2020
6786   0

▶️ มอบให้กับ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

▶️ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดือดร้อน จากโรคระบาด โควิด 19 ของทีมงานเทศบาลนครเชียงราย

▶️ และบุคลากร ด้านสาธารณสุข

▶️ และผู้ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย