ข่าวสังคม » 💅ทีมงานของ ร้านโสด SING ยังคงมอบน้ำใจอย่างสม่ำเสมอ 🍹ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน

💅ทีมงานของ ร้านโสด SING ยังคงมอบน้ำใจอย่างสม่ำเสมอ 🍹ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน

28 เมษายน 2020
4956   0

▶️ ได้มอบอาหารกล่อง ที่ทำด้วยข้าวมาบุญครอง และกับข้าวที่มีคุณภาพทางด้านโภชนาการครบ

ทำจากห้องครัวสดๆของร้านโสด SING

▶️ มอบให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

▶️ มอบให้กับ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

▶️ บุคลากรผู้ทำหน้าที่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดือดร้อน จากโรคระบาด โควิด 19
ของทีมงานเทศบาลนครเชียงราย

▶️ และบุคลากร ด้านสาธารณสุข

▶️ และผู้ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย