ข่าวสังคม » รายงานประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563​ จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID 19 จังหวัดเชียงราย

รายงานประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563​ จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID 19 จังหวัดเชียงราย

22 เมษายน 2020
6501   0

 

รายงานประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
▶จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID 19 จังหวัดเชียงราย
▶ จนถึงวันนี้จังหวัดเชียงรายยังคงรักษาสถิติไม่มีผู้ป่วยเพิ่มต่อเป็น 23 วันแล้ว
▶ นับต่อจากนี้ไป อยู่ที่พวกเราแล้วครับ ที่จะช่วยกัน ทำให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
📍 กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน หมั่นล้างมือเป็นประจำบ่อยๆ และรักษาระยะห่าง ก็จะช่วยให้ปลอดภัยได้อีกทางหนึ่ง