ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีส่งมอบรถยนต์ Toyota สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบรถยนต์ Toyota สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

21 เมษายน 2020
4062   0

เรืองชัย – จินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด มอบรถตู้คอมมิวเตอร์สีขาว ทะเบียน 33-4295 รถยนต์ Revo 3 คัน รถยนต์ Altis 1 คัน และ ข้าวสารจากโรงสีข้าวราชมงคล 1.5 ตัน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบ  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยและบริษัท โตโยต้า เชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กำลังความสามารถเพื่อส่วนรวมและมองเห็นถึงความต้องการการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในอีกหลายภาคส่วนรวมถึงพิจารณาความจำเป็นในอีกหลายด้านที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทโตโยต้าสิ่งของที่จำเป็นและข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลมอบให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19