ข่าวสังคม » ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานวันที่ 20 เมษายน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานวันที่ 20 เมษายน

20 เมษายน 2020
4670   0

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
COVID 19 จังหวัดเชียงราย
▶ ประจำ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน สรุปไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มเติม
▶ เกิดจากมาตรการ ที่ทางจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งบุคลากรทางด้านการแพทย์ อันประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาล ประจำอำเภอทุกแห่ง รวมทั้ง ผู้ที่ทำงานหนักอย่าง ต่อเนื่องตลอดคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำอำเภอ ประจำหมู่บ้าน ที่ทุกคนทุ่มเท ทุ่มแรงกายและใจ ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งความสำเร็จในการยับยั้งผู้ป่วย เพิ่มเติมจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019