ข่าวสังคม » ผู้บริหารร้านโสด sing มอบน้ำใจ อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารร้านโสด sing มอบน้ำใจ อย่างต่อเนื่อง

20 เมษายน 2020
5698   0

ความมีน้ำใจ ความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในยามที่ ทุกคนประสบกับความเดือดร้อน ความลำบาก กับช่วงการระบาดของเจ้า เชื้อไวรัส Corona 2019

▶️ น้ำใจจากผู้บริหารของร้านโสด sing

คุณณรงฤทธิ์ วะชุม และคุณธนาวิทย์ ธนศาลวิมล ยังมีต่อเนื่อง นับเป็น 21 วัน เข้ามาแล้ว และยังคงจะมอบน้ำใจต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้