ข่าวสังคม » วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มอบอาหารกลางวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคระบาด COVID 19

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มอบอาหารกลางวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคระบาด COVID 19

20 เมษายน 2020
4153   0

นายสมเกียรติ นิมิตรุ่งทวี ผู้รับใบอนุญาต
นางจันทร์เพ็ญ หรดี ผู้อำนวยการ
นางอัญชลี คงบรรทัด ผู้จัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ร่วมกับ บุคลากรและคณะอาจารย์ ของวิทยาลัยฯ
นำอาหารกลางวัน พร้อมด้วยน้ำดื่ม และผลไม้ มอบให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ และประสบความเดือดร้อนอันเนื่องมาจาก ที่ต้องขาดรายได้ ทำให้ต้องเดือดร้อนในการครองชีพ ในช่วงที่ทางการประกาศให้ทำการหยุดกิจการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19
ณ บริเวณหน้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย