ข่าวทั่วไป » เวียตเจ็ทเผยแผนดำเนินการบิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563

เวียตเจ็ทเผยแผนดำเนินการบิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563

17 เมษายน 2020
4555   0

สายการบินเวียตเจ็ทเผยแผนดำเนินการบิน โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวียตเจ็ทจะให้บริการเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศเวียดนามทุกวันตามปกติ รวมถึงเที่ยวบินขนส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็น

ตามการตัดสินใจของสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 สายการบินเวียตเจ็ทจะให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 1 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทางบินระหว่างฮานอยและดานัง และเส้นทางบินระหว่างโฮจิมินห์และดานัง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปกลับเป็น 2 เที่ยวบินต่อวันสำหรับเส้นทางระหว่างฮานอยและโฮจิมินห์ เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) เวียตเจ็ทจะอัพเดทข้อมูลตารางการบินบนเว็บไซต์ของ www.vietjetair.com อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากเที่ยวบินโดยสารปกติ ทางสายการบินยังให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน ซึ่งนอกจากสินค้าทั่วไปแล้วทางสายการบินยังให้บริการขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฟรีเพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังให้บริการเที่ยวบินฟรีสำหรับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลานี้

สายการบินยังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด ในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ การสวมหน้ากากอนามัย และข้อกำหนดต่างๆตามมาตรฐาน สำหรับลูกเรือและผู้โดยสารทุกท่านในทุกเที่ยวบิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รับรองสวัสดิภาพของลูกเรือและผู้โดยสาร รวมถึงชุมชนในแต่ละประเทศ