ข่าวสังคม » 📍วันนี้จังหวัดเชียงราย สามารถยืดอกประกาศได้ อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในการปลอดผู้ป่วย จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 โดยสิ้นเชิงแล้วครับ

📍วันนี้จังหวัดเชียงราย สามารถยืดอกประกาศได้ อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในการปลอดผู้ป่วย จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 โดยสิ้นเชิงแล้วครับ

14 เมษายน 2020
8396   0

📍วันนี้จังหวัดเชียงราย สามารถยืดอกประกาศได้ อย่างเต็มความภาคภูมิใจ
ในการปลอดผู้ป่วย จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 โดยสิ้นเชิงแล้วครับ
▶ วันนี้ (14 เมษายน 2563)ผู้ป่วยรายสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
▶ หลังจากที่ทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถทุมเท กำลังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยับยั้ง โรคระบาดนี้
▶ ในระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไป พวกเราชาวจังหวัดเชียงราย ต้องช่วยกันรักษาสถิติอันนี้ไว้ให้ได้ตลอดไป
▶ มาตรการต่างๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อกใช้ยับยั้งการระบาดของผู้ป่วยรายใหม่นั้น โปรดให้ความร่วมมือ อดทนอีกสักระยะ
📍 ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้จังหวัดเชียงรายของเราปลอดภัยจากโรคระบาด ครั้งนี้ ตลอดไป