ข่าวสังคม » TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

10 เมษายน 2020
310   0

บุญจิรา โสตถิทัต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ทิพยประกันภัย มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส ให้กับ ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,000 คู่ สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาล เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19 โดยบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญ และมีความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ทิพยประกันภัยของเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณ ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต