ข่าวสังคม » ประกาศด่วน‼️ เชียงราย… ประกาศระงับการใช้ถนนใน 7 เส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 9​ – 30 เมษายน 2563 ดังนี้

ประกาศด่วน‼️ เชียงราย… ประกาศระงับการใช้ถนนใน 7 เส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 9​ – 30 เมษายน 2563 ดังนี้

9 เมษายน 2020
297   0

 

‼️ประกาศด่วน‼️
เชียงราย… ประกาศระงับการใช้ถนนใน 7 เส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 9​ – 30 เมษายน 2563 ดังนี้

⛔️ 1. ทางหลวง หมายเลข 109 ตอนแม่สรวย – ห้วยป่าไร่ กม.31+425 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เขตติดต่ออำเภอแม่สรวย กับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

⛔️ 2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สาย ตอนขุนแจ – เวียงป่าเป้า เขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

⛔️ 3. ทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา – ป่าแดด ตอนสันต้นแหน – ป่าแดด เขตติดต่อบ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

⛔️ 4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม – แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⛔️ 5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

⛔️ 6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ​ บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

⛔️ 7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ​ บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⚠️ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
⚠️ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ มีความผิดตามมาตรา18​ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🔶️ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.​2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย