ข่าวสังคม » ทีมพนักงาน บีบี คลินิก ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ

ทีมพนักงาน บีบี คลินิก ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ

8 เมษายน 2020
4960   0

บีบี คลินิก นำทีมโดย คุณธัญญาเรศ เองตระกูล และ คุณสินีนารถ เองตระกูล พร้อมทีมพนักงาน บีบี คลินิก ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ เนื่องจากปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีผู้มาบริจาคเลือดน้อยลง และได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทีมงาน “ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต” เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน

# ให้เลือดฝ่าวิกฤติโควิด
# คนไทยต้องช่วยกัน
# bb clinic
# The Beauty You Can Trust