ข่าวสังคม » ทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อป้องกันตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

ทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อป้องกันตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

8 เมษายน 2020
3625   0

🆘 ในสภาวะ ที่ทุกคนกำลังประสบกับ ความเดือดร้อน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 นั้น

⚡️ บุคลากรทางการแพทย์ เป็นบุคคลที่ต้องทำงานอย่างหนัก และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อร้ายนี้ด้วย

ทีมงานของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ร่วมกับ คณะอาจารย์และนักศึกษา

▶️ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

โดยการนำของ

▶️ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

📍 จัดทำ Face Shield เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

🏥 ของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อไว้ใช้ป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงานได้อีกระดับหนึ่ง

▶️ วันนี้มอบให้แก่ นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย

▶️ บุคลากรทางการแพทย์จาก หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

▶️ นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขุนตาล