ข่าวทั่วไป » ▶ประกาศ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

▶ประกาศ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

6 เมษายน 2020
2785   0


▶ประกาศ
จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
😭เรื่องการเสียชีวิตของคุณมนิสรา ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยพิเศษ ตึกสมเด็จย่า
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์