ข่าวสังคม » 📍 คำวิงวอน จากคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชและคณะแพทย์

📍 คำวิงวอน จากคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชและคณะแพทย์

6 เมษายน 2020
422   0

 

📍 คำวิงวอน จากคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ทางโรคระบาด
📍ขอให้ทุกคน ช่วยกัน หยุดยั้งโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการหยุดอยู่กับ บ้าน