ข่าวสังคม » สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

2 เมษายน 2020
886   0

บ่ายวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 ได้รับความอนุเคาะห์จากสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อ ชนิดเหลว เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งในห้องบริการประชาชน ห้องประชุม ห้องน้ำห้องสุขาชายและหญิง ตลอดทั้ง พื้นที่ปฏิบัติราชการ และอาคารปฏิบัติงานในส่วนให้บริการกับประชาชน

ซึ่งการกำจัดเชื้อจากโรคโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นการให้บริการสาธารณะ ในส่วนที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ตามแนวทางการป้องกันกำจัดเชื้อโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการของจังหวัดเชียวราย เพื่อสร้างความมั่นใจที่ทำงานปราศจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการทำความสะอาดสถานที่ รวมทั้งการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคในครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์รูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้ประชาชน ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่น และมีความมั่นใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย