เหนือสุดในสยาม » พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา-ลาว แห่ร่วมงาน หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง 2002 ปี

พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา-ลาว แห่ร่วมงาน หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง 2002 ปี

2 เมษายน 2020
406   0

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่บริเวณหน้าพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนไทย- เมียนมา -สปป.ลาว ร่วมนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร วัดพระธาตุดอยตุง จำนวน 100 รูป ทำพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามประเพณีโบราณล้านนา มีขบวนแห่รัตนสัตตนัง อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะหลวง 9 อย่าง ได้แก่ 1.ผ้าห่มพระธาตุ 2.ภัตตาหารเจ 3.ตุงใจ 4.ช้าคู่ 5.พัดจามร 6.สุ่มหมาก 7.สุ่มปู 8.ต้นผึ้ง 9.น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม พุทธสมาคม สถานศึกษา และขบวนพุทธศาสนิกชน 18 อำเภอ เคลื่อนสู่ลานพระธาตุดอยตุงเข้าร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่

ต่อจากนั้น พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เป็นประธานเจริญพุทธมนต์ สรงน้ำสรงพระราชทานพระธาตุดอยตุง ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง ทำพิธีถวายผ้าไตรพระราชทาน มี ผศ.ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันห่มผ้า ถวายเป็นพุทธบูชา วาระ”2002 ปี สืบมา หกเป็ง ล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง” ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ ด้วยความอิ่มบุญทุกถ้วนหน้า

default